Hotline: 0903.618.486 (8h - 12h, 13h30 - 17h)
Thông báo của tôi

Giới thiệu

Abtez được thành lập ngày 28/11/2012

Nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường, thức ăn bổ sung trong nuôi trồng thủy sản

Sản xuất, kinh doanh chế phẩm sinh học làm phân bón hữu cơ vi sinh

Tư vấn, chuyển giao công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng thủy hải sản chăn nuôi, trồng trọt và xử lý môi trường